Strateji & Analiz Raporları
  • 05.04.2021 Pazartesi

Erzurum Erzincan Bayburt İhracat Stratejisi ve Eylem Planı-2

  • 05.04.2021 Pazartesi

Erzurum Erzincan Bayburt İhracat Stratejisi ve Eylem Planı-1

  • 21.11.2020 Cumartesi

2023 Türkiye'sinde TRA1 Bölgesi