DAİB Gürcistan'ı Analiz Etti

DAİB Gürcistan'ı Analiz Etti

Gürcistan ekonomisinin giderek gelişmesiyle Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ‘‘Gürcistan Hedef Pazar Analizi’’ çalışması yaptı.

Dış ekonomik ilişkilerin en önemli boyutunu teşkil eden dış ticaret politikaları alanında bölgesel bazda kalıcı olabilmek, ülkelerin, bölge ülkelerine yönelik ticaret politikaları üretmesi ve komşu ülkeleri esas alan bir dış ticaret stratejisi takip etmesi ile mümkündür. Komşu ülkelerle yapılan ticaret ülkelerin ticaret hacimlerinde önemli yerde bulunmaktadır. Bu nedenle Ülkemizin yakın komşusu olan Gürcistan, Gerek bölgemizde üretimi olan gerekse bölgede üretimi olmayıp aracı ticaret bağlamında ihracatı yapılabilecek sektörel alanlarda ürünlerin dünya pazarlarındaki arz ve talep verilerini, rekabet edilecek ticari partner ülkeler ve pazar paylarını, ithalatçı firmaları da kapsayacak şekilde, Gürcistan pazarındaki rekabet koşullarını analiz etmek ve bölge işadamlarının ve ilgili kurum-kuruluşların istifadesi amacıyla, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından 'Gürcistan Hedef Pazar-Ürün Analizi'' çalışması yapıldı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal ŞENGEL, ' Komşu ülkelerle bölgesel ticaret özellikle gelişmiş ülkelerin ticaret hacimlerinde önemli bir yere sahip. Yakın komşumuz Gürcistan'da bu anlamda enerji, ulaşım ağları için stratejik konuma ve kalkınma potansiyeline sahip büyüyen bir pazar. Gürcistan gerek alan olarak gerekse nüfus bakımından küçük bir ülke. Ama aynı zamanda büyük fırsatları barındıran bir ülke. Gürcistan’da üretim yok denecek kadar az. Neredeyse her şeyi ithal ediyor. Bu nedenle uygun fiyat olmak şartıyla Gürcistan’a iğneden ipliğe her şeyi satmak mümkün. Bu yönüyle bakıldığında, Gürcistan yeni pazar arayan ihracatçılar için çok uygun bir ülke. Dışarıya açılmak isteyen, yakın bir pazarda yatırım yapma düşüncesinde olan firmalarımız için Gürcistan, hayli uygun bir pazar bu sebeple Gürcistan bölge iş adamlarımıza önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu sebeple yapmış olduğumuz bu çalışmanın hem ülkemiz hem de Bölge için son derece önemli olduğu düşüncesindeyiz’’ ifadesinde bulundu.

ANALİZ KAPSAMINDA NELER VAR

Analiz kapsamında, ülkemizden 2011-2016 yılları arasında Gürcistan’a gerçekleştirilen ihracat kalemleri, Türkiye’nin Gürcistan’da avantaj sağlayan ürünleri, Gürcistan’ın rekabetçi olmadığı sektör ve ürünleri temel hareket ve odak noktası alınarak  bölgemizden Gürcistan’a yapılacak ihracatın arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması amacıyla belirlenen potansiyel sektörlerde yer alan hedef ürünlerde, senaryo çalışması ve analizler yer almakta. Bu kapsamda ilgili ürün gruplarında,

· Gürcistan’ın Türkiye'den İthalatı

· Türkiye'nin Dünyaya İhracatı ve Ülke Dağılımı

· Gürcistan’ın Dünyadan İthalatı ve Ülke Dağılımı

· Gürcistan Vergi Oranı

· Gürcistan’daki İthalatçı Firmalar

· Ürün birim fiyat bazında rekabet gücümüz

· Gürcistan’da ilgili sektörlerin gelişim seyri ve ivmesi

bazında incelemeler yapılarak, sektör bazında ihracat potansiyeli taşıyan 26 üst ürün grubunda (Et-süt; İşlenmiş Gıdalar; Boya Sanayii; Kozmetik; İnşaat Malzemeleri; Otomotiv, Medikal; Mobilya; Tekstil; Aydınlatma vd.) yaklaşık 85 alt ürünle ilgili analiz ve öngörü çalışması yapıldı.''

Gürcistan pazarıyla ilgili ortaya çıkan fırsatı kaçırmamayı belirten DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal ŞENGEL, ‘‘Gürcistan tüketim malı ihtiyacının büyük bir bölümünü ithalat ile karşılamak durumundadır. İki ülke arasında son yıllarda ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususundaki isteklilik, iki ülkenin kültürel benzerliklere sahip olması, taşıma maliyetlerinin düşük olması gibi unsurlar bölge işadamlarımıza önemli avantajlar sağlamaktadır.’’

Gürcistan Raporuna ulaşmak için, http://www.daib.org.tr/rapor-22-gurcistan-hedef-pazar-urun-analizi


İlgili Görseller