Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

 

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
 

AE-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK

  2020 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (23.06.2020)
  EK A - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Başvuru Belgeleri Listesi

  E-TİCARET SİTESİ ONAY BAŞVURUSU
     EK A2 - E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları
     EK A3 - E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu
     EK A4 - Kaynak ve Etkinlik Formu

 DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU
     EK A1 - Ödeme Talep Formu
     EK 1 - Taahhütname
     EK 2 - Beyanname

 

BSANAL TİCARET HEYETLERİ

  EK B - Sanal Ticaret Heyetleri Başvuru Belgeleri Listesi

  ONAY BAŞVURUSU
     EK B1 - Onay Başvuru Formu
     EK B2 - Katılımcı Şirket Bilgi Formu
     EK B3 - Katılımcı Şirket Talep Yazısı
     EK B4 - Yabancı Katılımcı Şirket Bilgi Formu
     EK 2 - Beyanname
 
  
DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU
     EK B5 - Ödeme Talep Formu
     EK B6 - Sonuç Raporu
     EK B7 - Değerlendirme Formu (Şirket)
     EK B8 - Değerlendirme Formu (Bakanlık/İBK)
     EK 1 - Taahhütname

 

CSANAL FUARLARA KATILIM

  EK C - Sanal Fuarlara Katılım Başvuru Belgeleri Listesi
  EK C1 - Katılım Başvuru Formu
  EK D2 - Katılımcı Listesi
  EK 1 - Taahhütname
  EK 2 - Beyanname

 

DSANAL FUAR ORGANİZASYONLARI

  EK D - Sanal Fuar Organizasyonları Başvuru Belgeleri Listesi
  EK D1 - Organizasyon Başvuru Formu
  EK D2 - Katılımcı Listesi
  EK 1 - Taahhütname
  EK 2 - Beyanname

İlgili Görseller
İlgili görsel Bulunmamaktadır.