Irak'taki iç gümrük noktaları kaldırıldı

Irak'taki iç gümrük noktaları kaldırıldı

Irak’a yapılan ihracatlar da Irak Hükümeti ve Kuzey Irak Özerk Yönetimi tarafından ayrı ayrı olacak şekilde vergi uygulamasına İhracatçı Birliğimizin de yoğun temaslarıyla kaldırıldı.

Söz konusu uygulamanın başta bölge firmalarımız olmak üzere tüm ihracatçılarımız açısından çok ciddi zarar oluşturduğu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin giderek azalmasına sebebiyet vermesi nedeniyle, farklı gümrüklerde ikinci kez vergi alınması uygulamasına Irak tarafından son verilmesi amacıyla, Birliğimiz Başkanı Ethem TANRIVER ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız ve üyeleri, başta Cumhurbaşkanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere ilgili Bakanlıklar nezdinde uzun zamandır gerekli paylaşım ve temaslar sağlayarak diğer sorunlarımızla birlikte bu çifte vergi uygulaması sorununu ve çözüm önerilerimizi mükerrer kez aktarmış olup, bunun yanında gerek Irak merkezi yönetimi gerekse Kuzey Irak Özerk Bölgesi ile yerinde ziyaretler yapılarak üst düzeyde resmi temaslar sağlanarak Irak ile olan ticaretimizde farklı gümrük-vergi uygulanmasına son verilmesi için yoğun çaba sarf edildi.

Bu yoğun temaslarında sonucu olarak, bugün itibariyle, IKBY ile Irak'ın diğer bölgeleri arasında geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılmasıyla ilgili olarak Irak Bakanlar Kurulunun aldığı karar uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede Irak ülke genelindeki tüm iç gümrükler kaldırılmış olup, bundan sonra gümrük vergilerinin sadece ülke sınırındaki kapılarda alınması uygulamasına geçilmiştir. Bu bağlamda, Kerkük-Musul ve Kerkük ile IKBY arasındaki tüm iç gümrük noktalarını da bugün itibariyle kaldırılmıştır. Bu uygulamaya ilave olarak Irak Halil İbrahim Gümrük kapısında ülkemizden ihracatı gerçekleştirilen ürünlere uygulanan vergilerde indirim yapılmasına yönelik girişimlerde devam etmekte olup, kısa zamanda olumlu sonuç alınarak Irak gümrüklerinde uygulanan vergilerde indirim yapılması beklenmektedir.

İhracatçılarımız açısından Irak’a olan ihracatımızı çok olumsuz etkileyen bu sorunun çözülmesinin firmalarımızın ticaretine olumlu yansımasını umuyor ve tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.  

Ek: Video: Irak'taki İç Gümrük Noktaları Kaldırıldı 

 


İlgili Görseller