DİİB/ Dahilde İşleme Ek Süre Başvuruları

DİİB/ Dahilde İşleme Ek Süre Başvuruları

Sayın Üyemiz,

08.06.2018 tarihli ve 30445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (İhracat:2018/4) sayılı Tebliğ ile (İhracat:2006/12) sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne Geçici 32. Madde eklenmiştir.

Bu madde ile; dahilde işleme izin belgeleri / dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre almak isteyen firmalarımız, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Ekonomi Bakanlığına/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre alabileceklerdir.

 


İlgili Görseller
İlgili görsel Bulunmamaktadır.