Yıllık Üyelik Aidatı 0 TL
2022 yılı ve devam eden yıllarda, yıllık aidat alınmayacağı hususu bilgilerinize sunulur.

SİRKÜLER:2022-01

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere; “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”in 6. Maddesinin 3. Fıkrasının e bendinde üyeler "Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle (Değişiklik: 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı RG) yükümlüdür.” hükmü amir olup, bu çerçevede ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) yıllık aidat alınmaktaydı.

Bununla birlikte, Birliğimiz Genel Kurul toplantısında yıllık aidatın 0-TL (sıfır Türk Lirası) olarak belirlenmesi yönünde alınan karar, Bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, 2022 yılı ve devam eden yıllarda, yıllık aidat alınmayacağı hususu bilgilerinize sunulur.