Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi Pakistan Çalışması Hk.

SİRKÜLER:2021-548

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanınız Sayın Mehmet MUŞ'un talimatlarıyla özellikle dış ticaret açığımızın fazla olduğu ve geleneksel pazarlarımızın dışında kalan uzak ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik olarak Bakanlıklarınca çalışmanın başlatılmış olduğu, mezkur çalışmalar sonucunda belirlenen 17 uzak ülkeye yönelik potansiyel sektörlerin, eylem planları ve mezkur ülkelere ihracatımızda yaşanan sorunlarına ilişkin olarak 11-13 Ağustos 2021 tarihlerinde muhtelif sektör toplantıları gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Bakanlıklarınca söz konusu strateji belgesine Pakistan'ın da ilave edilmesinin uygun görülmüş olduğu dile getirilmektedir.

Bilgileri ve Ek-1 'de yer alan Pakistan'a yönelik dörtlü bazda belirlenen potansiyel tarım ve sanayi ürünlerinin sektörel dağılımlarının incelenmesi, Pakistan'a ihracat yapan firmalarımızın Ek-2'de yer alan Uzak Ülke Eylem Planında yer alan yeni eylem önerilerine ilişkin sektör görüş ve önerilerini en geç 27 Ekim 2021 Çarşamba  Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM)’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize daibarge@daib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Ekleri:

1- Pakistan Potansiyel Ürünler Listesi

2- Pakistan Örnek Eylem Planı