Türkiye Tayland STA Coğrafi İşaretler Hk.

SİRKÜLER:2021-198

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden iletilen bir yazıda, ülkemiz ile Tayland arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) akdedilmesine yönelik müzakerelerin 2017 yılı Temmuz ayından bu yana devam ettiği, bu çerçevede, fikri mülkiyet haklarına (FMH) ilişkin gerçekleştirilen müzakereler kapsamında hazırlanan taslak FMH başlığının coğrafi işaretlere ilişkin maddesinde, TRIPS Anlaşması hükümlerine atıf yapıldığı, bu kapsamda, tarafların coğrafi işaretlere TRIPS Anlaşması çerçevesinde koruma sağlayacağı hususunun yer aldığı bildirilmektedir..

Yazıda devamla, Tayland’a mevcut ihracatımız ve/veya ihracat projeksiyonu kapsamında gerek duyulması halinde anlaşma kapsamında karşılıklı olarak korunacak coğrafi işaretli ürünlerin de belirlenebileceğinin değerlendirildiği, Tayland coğrafi işaretler sisteminin incelenmesinden, coğrafi işaretler kapsamında tarım ve gıda ürünlerine, meyve ve alkollü içkilere ve el sanatlarına koruma sağlandığının görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu hususlar çerçevesinde, Tayland’la imzalanması öngörülen STA kapsamında coğrafi işaretlere ilişkin karşılıklı tanımanın sağlanması ve bu kapsamda varsa korunma sağlanmasında fayda görülen ürünlere ilişkin görüşleriniz varsa 8 Nisan 2021 Perşembe gününe kadar Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM)’e iletilmek üzere Birliğimize, daibarge@daib.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.