Türkiye ile Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması
Türkiye ve Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması hususunda yürütülen müzakereler sonucunda, 25 Şubat 2020 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalanmıştır.

Türkiye ve Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması hususunda yürütülen müzakereler sonucunda, 25 Şubat 2020 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma, Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosunca (Milli Meclis) 31.05.2020 tarihinde onaylanmıştır. Yine, Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun teklifi 22/12/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Müteakiben Anlaşma, 18/01/2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanarak 19/01/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Damping, Sübvansiyon ve Korunma Önlemi
Taraflar Damping ya da sübvansiyon nedeniyle ortaya çıkan zararların telafi edilmesi için milli mevzuatları ile uyumlu olarak damping ve telafi edici tedbirler uygulama hakkına sahip olabilecek. Korunma Önlemleri konusunda da taraflar anlaşma ile mutabık kalınan kurallar çerçevesinde Korunma Önlemi uygulayabilecek.

Teknik düzenleme ve Standartlar
Taraflar Teknik Düzenleme ve Standartlar konusunda ticareti engellemek veya yerli üretimi korumak için engeller oluşturacak bir yaklaşım içinde olmayacaklar.

En Çok Kayrılan Ülke
Taraflar birbirine mal ticaretinde uygulanan tüm kural, düzenleme ve usul ve esaslarla ilgili olarak başka bir ülkeye yönelik tatbik edilenden daha az elverişli koşullarda muamelede bulunmayacak. Ayrıca taraflar başka bir anlaşmada bulunmadıkça, bir tarafın otonom rejim, serbest ticaret anlaşması, tercihli ticaret anlaşması, bölgesel ticaret anlaşması, gümrük birliği anlaşması veya çok taraflı ticaret anlaşması çerçevesinde başka bir ülkeye uyguladığı tarife kotaları veya tarife tavizlerinden faydalanamayacak.

Anlaşma ekinde Tercihli menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin hususlara yer veriliyor.

Söz konusu Karara: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210119-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.