Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) Bilgilendirme Semineri

SİRKÜLER: 2023- 307

Sayın Üyemiz,                                                 

-Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair?Notaların Onaylanması Hakkında Kararın (Karar Sayısı: 7180) 27 Nisan 2023 Tarihli ve 32173 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlandığı, Türkiye tarafından Anlaşma iç onay sürecinin tamamlandığı ve Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafının iç onay sürecini tamamlanmasının beklendiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda, ülkemizde yerleşik firma ve sivil toplum kuruluşlarından anlaşmaya ilişkin Abu Dabi Ticaret Müşavirliği ve Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğine çok sayıda soru ulaştığının bilgisi edinildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Bakanlıkça, BAE ile ticari ilişkisi olan firma ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak 23 Haziran 2023 tarihinde Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması hakkında bir çevrimiçi bilgilendirme seminerinin düzenlenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiş, çevrimiçi toplantıya ilişkin toplantı saati ve bağlantısının bilahare iletileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahsi geçen bilgilendirme seminerinin ihracatçı firmalarımıza duyurulması ve katılımcı listelerinin en geç 17 Haziran 2023 Çarşamba gününe kadar melisaguler@tim.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.