TS 10930/Tst T3 Salçalı Sulu Köfte (İzmir Köfte) Konservesi - Hazır Yemek" Standart Tasarıları Hk.

SİRKÜLER:2022-054

Sayın Üyemiz,

  • T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 10930/Tst T3 Salçalı Sulu Köfte (İzmir Köfte) Konservesi - Hazır Yemek" standart tasarıları ekte iletilmektedir.

Bahse konu standart tasarılarına ilişkin ilgili ihracatçı üyelerin görüş ve önerilerini, en geç 31/01/2022 mesai bitimine kadar Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere, Genel Sekreterliğimize daibarge@daib.org.tr posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ekleri:

1- Salçalı Sulu Köfte İzmir Köfte Konservesi Standardı

2- Görüş Tablosu