Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Sohbetler-Malezya

SİRKÜLER: 2022-724

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantılarının düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 13 Aralık 2022 Salı günü saat 10.30'da Malezya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle "Savunma Sanayi" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği, bahse konu programa Malezya'da iş yapmakta olan firma temsilcilerimiz ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı aktarılmıştır.

 

Ek: Malezya Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı