Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler – Hindistan

SİRKÜLER: 2023-43

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlığımız tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler’’ toplantılarının düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 24 Ocak 2023 Salı günü saat 14.00'de Hindistan’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle "Taşımacılık ve Lojistik" sektörüne yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir. Bahse konu programa Hintli firma ve STK temsilcileri de konuşmacı olarak katılarak bilgi ve tecrübelerini paylaşacaktır.

 

Ek: Hindistan E-Sohbet Toplantısı (1 Sayfa)