Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Almanya

SİRKÜLER: 2022-697

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantıları düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 14.00'da Almanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile "Otomotiv ve Yan Sanayi ile Yazılım ve Bilişim" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir. Bahse konu programa Almanya'da iş yapmakta olan firma temsilcilerimiz ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanlarımız konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacaktır.

Ek: Almanya Sektörel E-Sohbet Toplantısı