Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Mısır

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 6 Nisan 2023 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında "“Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Mısır: Mısır Pazarına Giriş ve Güncel Gelişmeler” konulu e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantılarına ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.

 

Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin:

Mısır: https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbet-topla-3/