Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bülteni
Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bülteni'nin 29. sayısı

Firmalarımıza ve dış ticaretle ilgilenen kesimlere, başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere dış pazarlarla ilgili güncel ve doğru bilgileri aktarmak ve ihracat pazarımız olan ülkelerde yaşanan, ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla "Ticaret Bakanlığımızca hazırlanan Ülke Masaları Bülteni"nin 29.sayısı (Nisan 2021) ekte iletilmektedir. Söz konusu bültenin tüm sayılarına Ticaret Bakanlığının web sitesinde bulunan  https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ulke-masalari-bulteni bağlantısı üzerinden erişim imkânı bulunmaktadır.

 

EK: Ülke Masaları Bülteni