Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bülteni
Firmalarımıza ve dış ticaretle ilgilenen kesimlere, başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere dış pazarlarla ilgili güncel ve doğru bilgileri aktarmak ve ihracat pazarımız olan ülkelerde yaşanan,

Firmalarımıza ve dış ticaretle ilgilenen kesimlere, başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere dış pazarlarla ilgili güncel ve doğru bilgileri aktarmak ve ihracat pazarımız olan ülkelerde yaşanan, ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla "Ticaret Bakanlığımızca hazırlanan Ülke Masaları Bülteni"nin 28.sayısı (Mart 2021) ekte iletilmektedir. Söz konusu bültenin tüm sayılarına Ticaret Bakanlığının web sitesinde bulunan https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ulke-masalari-bulteni bağlantısı üzerinden erişim imkânı bulunmaktadır.

 

EK: Ülke Masaları Bülteni