TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğ

SİRKÜLER: 2023- 186

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığının 16.03.2023 tarihli ve 9220869 sayılı yazısında; Bakanlıkları internet sayfası https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM bağlantısında yer alan "Duyurular" bölümünde görüşe açılan "Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği"ne ilişkin Bakanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Bahse konu Tebliğ Taslağına ilişkin olarak ilgili ihracatçılarımızın varsa görüşlerinin taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak en geç 06/04/2023 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ve bilgi@daib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.