SENEGAL HEDEF PAZAR ÜRÜN ANALİZİ
Senegal ekonomisinin giderek gelişmesiyle Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ‘‘Senegal Hedef Pazar Analizi’’ çalışması yaptı.

Senegal ekonomisinin giderek gelişmesiyle Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ‘‘Senegal Hedef Pazar Analizi’’ çalışması yaptı.

Dış ekonomik ilişkilerin en önemli boyutunu teşkil eden dış ticaret politikaları alanında bölgesel bazda kalıcı olabilmek, ülkelerin, bölge ülkelerine yönelik ticaret politikaları üretmesi ve komşu ülkeleri esas alan bir dış ticaret stratejisi takip etmesi ile mümkündür. Komşu ülkelerle yapılan ticaret ülkelerin ticaret hacimlerinde önemli yerde bulunmaktadır. Bu nedenle Senegal, Gerek bölgemizde üretimi olan gerekse bölgede üretimi olmayıp aracı ticaret bağlamında ihracatı yapılabilecek sektörel alanlarda ürünlerin dünya pazarlarındaki arz ve talep verilerini, rekabet edilecek ticari partner ülkeler ve pazar paylarını, ithalatçı firmaları da kapsayacak şekilde, Senegal pazarındaki rekabet koşullarını analiz etmek ve bölge işadamlarının ve ilgili kurum-kuruluşların istifadesi amacıyla, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından 'Senegal Hedef Pazar-Ürün Analizi'' çalışması yapıldı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem TANRIVER, "Komşu ülkelerle bölgesel ticaret özellikle gelişmiş ülkelerin ticaret hacimlerinde önemli bir yere sahip. Senegal'de bu anlamda enerji, ulaşım ağları için stratejik konuma ve kalkınma potansiyeline sahip büyüyen bir pazar. Senegal gerek alan olarak gerekse nüfus bakımından küçük bir ülke. Ama aynı zamanda büyük fırsatları barındıran bir ülke. Senegal’de üretim yok denecek kadar az. Neredeyse her şeyi ithal ediyor. Bu nedenle uygun fiyat olmak şartıyla Senegal'e iğneden ipliğe her şeyi satmak mümkün. Bu yönüyle bakıldığında, Senegal pazar arayan ihracatçılar için çok uygun bir ülke. Dışarıya açılmak isteyen, yakın bir pazarda yatırım yapma düşüncesinde olan firmalarımız için Senegal, hayli uygun bir pazar bu sebeple Senegal bölge iş adamlarımıza önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu sebeple yapmış olduğumuz bu çalışmanın hem ülkemiz hem de Bölge için son derece önemli olduğu düşüncesindeyiz’’ ifadesinde bulundu.

ANALİZ KAPSAMINDA NELER VAR

Analiz kapsamında, ülkemizden 2015-2020 yılları arasında Senegal'e gerçekleştirilen ihracat kalemleri, Türkiye’nin Senegal'de avantaj sağlayan ürünleri, Senegal'in rekabetçi olmadığı sektör ve ürünleri temel hareket ve odak noktası alınarak  bölgemizden Senegal'e yapılacak ihracatın arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması amacıyla belirlenen potansiyel sektörlerde yer alan hedef ürünlerde, senaryo çalışması ve analizler yer almakta. Bu kapsamda ilgili ürün gruplarında,

· Senegal'in Türkiye'den İthalatı

· Türkiye'nin Dünyaya İhracatı ve Ülke Dağılımı

· Senegal'in Dünyadan İthalatı ve Ülke Dağılımı

· Senegal Vergi Oranı

· Senegal’daki İthalatçı Firmalar

· Ürün birim fiyat bazında rekabet gücümüz

· Senegal’de ilgili sektörlerin gelişim seyri ve ivmesi

bazında incelemeler yapılarak, sektör bazında ihracat potansiyeli taşıyan 37 üst ürün grubunda (Et-süt; İşlenmiş Gıdalar; Boya Sanayii; Kozmetik; İnşaat Malzemeleri; Otomotiv, Medikal; Mobilya; Tekstil; Aydınlatma vd.) yaklaşık 100 alt ürünle ilgili analiz ve öngörü çalışması yapıldı.''

Senegal pazarıyla ilgili ortaya çıkan fırsatı kaçırmamayı belirten DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem TANRIVER, ‘‘Senegal tüketim malı ihtiyacının büyük bir bölümünü ithalat ile karşılamak durumundadır. İki ülke arasında son yıllarda ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususundaki isteklilik, iki ülkenin kültürel benzerliklere sahip olması, taşıma maliyetlerinin düşük olması gibi unsurlar bölge işadamlarımıza önemli avantajlar sağlamaktadır.’’

Senegal Raporuna ulaşmak için, tıklayınız