Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar
Bugünkü (27.05.2020) Resmî Gazete'de yayınlanan 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen iş birliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına karar verildi.

Bugünkü (27.05.2020) Resmî Gazete'de yayınlanan 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen iş birliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına karar verildi.

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, OSB'ler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler iş birliği kuruluşları olarak belirlendi.

Söz konusu Karara göre;

  • Şirketlerin genelgede düzenlenen şartları haiz ve bakanlıkça onaylanan uluslararası e-ticaret sitelerine üyelik giderleri % 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına 8 bin TL'ye kadar desteklenecek. Bu destek her takvim yılı başında TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması oranında güncellenecek. Şirketler, bu destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl yararlanabilecek.
  • Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler ile İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek. İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderlere, yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verilecek.

Karara eklenen geçici 1'nci maddeye göre, e-ticaret sitelerine bireysel üyelik destek oranı, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için yüzde 80 oranında uygulanacak. Bu tarihten sonra destek oranı yüzde 60'a inecek.

İlgili karar 27 Mayıs 2020 tarihinde (bugün) yürürlüğe girecek olup, Karara bu adresten erişilebilmektedir.