Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi
E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

 

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
 

A

E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK


  2020 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (23.06.2020)

  EK A - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Başvuru Belgeleri Listesi


  E-TİCARET SİTESİ ONAY BAŞVURUSU

     EK A2 - E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları

     EK A3 - E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu

     EK A4 - Kaynak ve Etkinlik Formu


 DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU

     EK A1 - Ödeme Talep Formu

     EK 1 - Taahhütname

     EK 2 - Beyanname

 

B

SANAL TİCARET HEYETLERİ


  EK B - Sanal Ticaret Heyetleri Başvuru Belgeleri Listesi


  ONAY BAŞVURUSU

     EK B1 - Onay Başvuru Formu

     EK B2 - Katılımcı Şirket Bilgi Formu

     EK B3 - Katılımcı Şirket Talep Yazısı

     EK B4 - Yabancı Katılımcı Şirket Bilgi Formu

     EK 2 - Beyanname

 
  DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU

     EK B5 - Ödeme Talep Formu

     EK B6 - Sonuç Raporu

     EK B7 - Değerlendirme Formu (Şirket)

     EK B8 - Değerlendirme Formu (Bakanlık/İBK)

     EK 1 - Taahhütname

 

C

SANAL FUARLARA KATILIM


  EK C - Sanal Fuarlara Katılım Başvuru Belgeleri Listesi

  EK C1 - Katılım Başvuru Formu

  EK D2 - Katılımcı Listesi

  EK 1 - Taahhütname

  EK 2 - Beyanname

 

D

SANAL FUAR ORGANİZASYONLARI


  EK D - Sanal Fuar Organizasyonları Başvuru Belgeleri Listesi

   

  EK D1 - Organizasyon Başvuru Formu

  EK D2 - Katılımcı Listesi

  EK 1 - Taahhütname

  EK 2 - Beyanname