Müşavire Danışın Uygulaması
Müşavirliklerimizden talep edilen bilgiler, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren yalnızca bu portaldan sağlanacaktır

(Müşavirliklerimizden talep edilen bilgiler, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren yalnızca bu portaldan sağlanacaktır)

Sayın Üyemiz,

Dış temsilciliklerin ihracatın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızca “Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi”nin (DTYBS) hayata geçirildiği, Sistem ile dış temsilciliklerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere tek ekrandan, daha çabuk bir şekilde ulaşmalarına ve temsilcilik faaliyetleri ile ekonomik ve ticari gündeme dair önemli gelişmeleri anlık olarak Ticaret Bakanlığına bildirmelerine imkân sağlanmıştır.

 Dış temsilciliklere ulaşan firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan “Müşavire Danışın” uygulaması da geliştirilerek DTYBS'nin kapsamına alındığı ve 2 Ocak 2020 tarihinde ihracatçıların ve iş dünyasının hizmetine sunulmuştur.

 “Müşavire Danışın” uygulaması iş dünyasının Ticaret Müşavirleri ve Ataşeler ile iletişimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu uygulama kullanılarak, Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edilmesi, sorular yöneltilmesi ve Müşavirler tarafından verilen cevapların ve sağlanan bilgilerin uygulama üzerinden takip edilmesi mümkündür.

 “Müşavire Danışın” uygulaması kapsamında ayrıca iş insanlarının doğru bilgiye zamanında erişimini sağlamak amacıyla bir “karar ağacı” da kurgulanmıştır. Ulaşılmak istenen bilginin Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerle ilgili olmaması durumunda, doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

 Bu çerçevede, dış temsilciliklere yönelik bilgi talepleri 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yalnızca “Müşavire Danışın” uygulaması üzerinden yapılabilecek olup, firmaların bilgi taleplerini "Müşavire Danışın" uygulamasını kullanarak dış temsilciliklere iletmesi önem arz etmektedir. “Müşavire Danışın” uygulamasına Ticaret Bakanlığı web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) ve (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) adresinden ulaşılması mümkündür. Söz konusu uygulamanın tanıtım videosu ise (https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/musavire-danisin) linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.