Kırmızı Biber - Acı, Pul (Yaprak) ve Çilek Nektarı Standart Tasarıları Hk.

SİRKÜLER:2022-472

Sayın Üyemiz,

  • T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 3706/tst T2 Kırmızı Biber - Acı, Pul (Yaprak) ve TS 3984/tst T2 Çilek Nektarı" standart tasarıları ekte gönderilmektedir.

Bahse konu standart tasarısına ilişkin ilgili ihracatçı üyelerin görüş ve önerilerini, en geç 11/08/2022 mesai bitimine kadar Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere, Genel Sekreterliğimize bilgi@daib.org.tr posta adresine iletilmesi gerekmektedir.               

Ekleri:

1- Görüş Formu

2- Kırmızı Biber Acı Pul Yaprak Standart Tasarısı

3- Çilek Nektarı Standart Tasarısı