Kayda Bağlı İhracat Hk.

SİRKÜLER:2021-364

Sayın Üyemiz,

  • Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Ticaret Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, 04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat:2021/5 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) 'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2006/7 sayılı Tebliğ'deki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine "Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP:4407)  (İhracat:96/31 sayılı Tebliğ eki ihracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)" maddesinin eklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, İhracı Kayda Bağlı Mallar kapsamına alınan kereste ürünleri "Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP:4407) (İhracat:96131 sayılı Tebliğ eki ihracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)" ihracatına sadece Koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verildiği bildirilmiştir..

 

Başvuruların;

Ülke-GTİP-Net kg-Ürün adı içeren Talep Dilekçesi

Beyanname Taslağı

İhracat Faturası

Taahhütname (ekte)

 

Eki: Taahhütname