Japonya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu Hk.

SİRKÜLER:2021-345

Sayın Üyemiz,

  • Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Japonya’ya yönelik gerçekleştirilmesi planlanan gıda sektörel ticaret heyeti için ön başvuruların toplanmasını teminen ilgi’de kayıtlı yazımız ile duyuru yapılmıştı. Bu defa, anılan Ticaret heyeti programımız için kesin başvuruların toplanması planlanmaktadır.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli 6.000.-ABD Dolar (firma başına tek temsilci baz alınarak hesaplanmıştır) olarak belirlenmiştir. Devlet desteği başvuruları, heyet organizasyonu tamamlandıktan sonra Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olup, destek tutarları ilgili Bakanlıktan alındıktan sonra katılımcı firmalarımızın belirteceği hesaba yatırılacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir) ve Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgeleri Birliğimize iletmeleri yeterli olacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı firma ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı firma ile organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru için https://forms.gle/dBSKbW2VZPPWTnYr9 internet adresinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, Ticaret Bakanlığı onay süreci başlatılacak ve AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden kendilerinden ödemeler alınacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyeceği bildirilmektedir.

 

Ekleri:

1- Taslak Program

2- Heyet Katılım Şartları