Irak- Türkiye İşbirliği ve İmar İçin 1. Musul Uluslararası Forumu 2023

SİRKÜLER:2022- 665  

Sayın Üyemiz,

  • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.                                                      

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 20-22 Şubat 2023 tarihleri arasında, Musul (Ninova) vilayetinde, “Dana Fuar ve Konferanslar Ltd. Şirketi ve Musul Valiliği” koordinasyonunda, "Irak- Türkiye İşbirliği ve İmar için 1. Musul Uluslararası Forumu 2023”ün düzenleneceği kaydedilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.