İhracı Kayda Bağlı Mallar - Makarna ve Bulgur

SİRKÜLER:2022- 696

Sayın Üyemiz,

  • Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Malumları olduğu üzere, 01/06/2021 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/4) marifetiyle GTP: 1902 "Makarna" ve GTP: 1904.30 "Bulgur" eşyaları İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklenmiştir. Mezkür ürünlerin ihracatının kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemleri yalnızca Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, Bakanlık talimatı ile söz konusu eşyaların ihracatında sunulması gereken evrakların bugün itibariyla ibraz edilmesine gerek yoktur.