İhracı Kayda Bağlı Mallar

SİRKÜLER: 2022-722

Sayın Üyemiz,

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Malumları olduğu üzere, 04/06/2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/5) marifetiyle "Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP:4407) (İhracat:96/31 sayılı Tebliğ eki İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere) eşyası İhracı Kayda Bağla Mallar Listesi’ne eklenmiştir. Ayrıca Ticaret Bakanlığından 09.06.2021 tarihinde gönderilen bir yazı ile Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği söz konusu eşyanın ihracatına kayıt verilmesinde koordinatör olarak atanmıştır.

Öte yandan işbu yazı eki taahhütnamede belirtilen tarife pozisyonlarındaki eşyaların Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından kayıt altına alınacak ihracat işlemleri için kullanılması gereken evraklar Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Taslak Beyanname, İhracat Faturası ve Kapasite Raporu olup dilekçe ve taahhütname örnekleri işbu sirküler ekinde yer almaktadır.

 

Ekler:

1) Dilekçe

2) Taahhütname