Hong Kong Sanal Ticaret Heyeti Hk.

SİRKÜLER:2021-222

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 29-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Hong Kong’a yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenleneceği, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyeti Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze, Gıda (Hızlı Tüketim ve Paketli Tüketim Ürünleri), Kozmetik , Ev Tekstili, Ev ve Mutfak Eşyaları sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 10 firmanın katılımları ile gerçekleşeceği belirtilmiştir. Bahse konu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 17:00 olduğu bildirilmiştir.


Yazıda devamla, son başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 10 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımının son başvuru tarihinden önce kapanacağı ifade edilmektedir. Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/hong-kong-2021/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği belirtilmiştir.

Alınan yazıda devamla, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firmasının başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı bildirilmiştir. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 1.900-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının sertackasim@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.


Hong Kong Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılımın her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olduğu, ödemelerin firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmamasının önem arz ettiği,

- Heyete katılımın, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleştiği,
- Heyete katılımın, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedelinin iade edilemediği,

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilip, yabancı potansiyel satın alımcıların etkinliğe davet edileceği,
- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmaların eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği ve ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği İfade edilmektedir.

 

Etkinlik Taslak Programı:

• 29 Haziran 2021- Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/ )
-Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

• 29-30 Haziran 2021- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/ )


Ayrıntılı Bilgi:

Sertaç KASIM: sertackasim@tim.org.tr  0212 454 01 84

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr  0212 454 07 02