Global Expo Botswana Fuarı Hk.

SİRKÜLER:2022-578

Sayın Üyemiz,

  • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır. 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Botsvana Yatırım ve Ticaret Merkezi'nden (BITC) alınan mektuba atıfla, "Global Expo Botswana" fuarının on altıncısının 1-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Gaboron'da düzenleneceği ifade edilmekte olup, bahse konu fuara madencilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, imalat, sağlık, eğitim, ulaştırma ve lojistik, enerji, finans, turizm ve tarım alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin iştirak etmesinin beklendiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere ‘Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar’ kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan ‘Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri’nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Ek: Fuar Belgeleri