Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük Hk.

SİRKÜLER:2022-462

Sayın Üyemiz,

  • T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük’ün yürürlük kabiliyetini yitirmiş bir düzenleme olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kaldırılmasının uygun olacağı belirtilerek konuya ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.

Bahse konu Tüzük hakkındaki ilgili ihracatçılarımızın olası görüş ve önerilerinin 10/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar, İhracat Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize bilgi@daib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ekleri:

1- Mevzuat Sistemine İlişkin Kronolojik Sıralama

2- Gerekçe