Gelir İdaresi Ziyaret
Erzurum Vergi Daire Başkanı Selahattin ATABEK, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanı Zekai Çenge, Denetim ve Uyum Yönetimi Grup Başkanı Nazım Kankılıç, Erzurum Vergi Daire Başkan Yardımcısı Tayfun Soysal Birliğimizi ziyaret ederek, Birlik Başkanımız Ethem Tanrıver’e yeni dönem için hayırlı olsun ve başarı dileklerini ilettiler.

Erzurum Vergi Daire Başkanı Selahattin ATABEK, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanı Zekai Çenge, Denetim ve Uyum Yönetimi Grup Başkanı Nazım Kankılıç, Erzurum Vergi Daire Başkan Yardımcısı Tayfun Soysal Birliğimizi ziyaret ederek, Birlik Başkanımız Ethem Tanrıver’e yeni dönem için hayırlı olsun ve başarı dileklerini ilettiler.

Ziyarette ayrıca Vergi Denetimi ve İhracatçıların Beklentileri- Mükellef Hakları Ve Vergi İncelemelerinde Karşılaşılan Sorunlar konulu toplantı gerçekleştirildi.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “Ziyaret kapsamında İhracatçılarımızın sorunları ile çözüm önerilerinin dile getirilmesi, Bölgemizde vergi incelemeleri sırasında yaşanılan sorunların birinci elden gündeme getirilerek, çözüm bulunması amacına matuf olması nedeniyle, bir araya geldik.    

Ülkemizde mükellef odaklı yaklaşıma geçilmesinden bu yana önemi giderek artan mükellef hakları, vergi bilincinin ve vergi idaresi ile mükellefler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Mükellefler vergi incelemesi öncesinde, sırasında ve sonrasında pek çok hakka sahiptirler Bu nedenle başta Maliye Bakanlığı daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu’nun vergi ile ilgili mükelleflerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilinçlendirici ve bilgilendirici tanıtım, reklam, sempozyum, konferans, rehber v.b. etkinlik ve yayınları mükelleflere ulaşacak şekilde artırmaktadır. Bu toplantının faydalı olacağına inanıyor geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. ifadesinde bulundu