Fine Food Australia 2023 Fuarı

SİRKÜLER: 2022-677

Sayın Üyemiz,

  • İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Sidney / Avustralya'da 11-14 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek "FINE FOOD AUSTRALIA 2023 Uluslararası Gıda Ürünleri, Makineleri, Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonunun 6. defa İstanbul Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin geliştirilebilmesi için fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia Fuarı” Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarlarından biri olarak nitelendirilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2022-2023 Yılları için “hedef ülke” olarak ilan edilen Avustralya aynı zamanda “Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi” kapsamındaki 18 ülkeden biri konumunda olup, Fine Food Australia Fuarı 2022 Yılı için en çok devlet desteği açıklanan fuarlardan biri olmuştur.

Milli katılım organizasyonu kapsamında fuar katılım bedeli bilahare açıklanacak olup, milli katılım organizasyonundaki firmalara Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki hizmetler sağlanacaktır;

· Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

· Katılımcı ürünlerinin yurtdışına nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

· Reklam ve tanıtım hizmetleri,

· Fuara giriş kartı temini, fuar resmi kataloğunda ve internet sitesinde yer alma,

· İİB tarafından hazırlanan katılımcı broşüründe yer alma,

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

Fine Food Australia 2023 Fuarı milli katılım organizasyonunda yer almak isteyen firmaların bir örneği ilişik ön başvuru formunu doldurarak 25.11.2022 tarihine kadar bilgi@daib.org.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ek : Ön başvuru formu (1 s.)

Ayrıntılı bilgi için iletişim:

Samet Özgündüz (0212 454 07 62),

Zühal Duman (0212 454 07 63)

İlknur Kanşat (0212 454 02 50)

E-posta : kurumeyve@iib.org.tr