Fas Tarafından “Kaplamalı Ahşap Lif Levha” İthalatına Karşı Açılan Korunma Önlemi Soruşturması

SİRKÜLER: 2024- 103

Sayın Üyemiz,

- T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıda, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda özetle, Fas’ta yürürlükte bulunan Ticari Savunma Önlemlerine ilişkin 15-09 sayılı Kanunun 55, 56 ve 57’nci maddelerine istinaden, “kaplamalı ahşap lif levha” ithalatına karşı korunma önleminin uygulanması için Fas'ın lider kaplamalı ahşap yonga levha üreticisi “Cema Bois de l'Atlas - CBA” firmasının başvurusunun olduğu, bu kapsamda adı geçen Faslı Bakanlık tarafından 20 Şubat 2024 tarihinde korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği hususlarına yer verildiği belirtilmektedir. Söz konusu kamuoyu duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilmek mümkündür:  

https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documents/Avis%20pubblic%20nDDC-02-2024.pdf

Anılan yazıda devamla, söz konusu kamuoyu duyurusunun incelenmesinden, soruşturmanın Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında kayıtlı ahşap liflerinden yapılmış ve yüzeyi melamin dekoratif kağıt veya dekoratif plastik plaka ya da plastik levha ile kaplanmış panel ürünlerini kapsayacağı, ilgili ürünlerin 2022 GTP sisteminden önce 4411.12.90.90; 4411.13.90.90; 4411.14.90.90; 4411.92.90.90; 4411.93.90.90; 4411.94.90.90 GTP kodları altında kayıtlı olduğu, halihazırda anılan Bakanlığın ulaştığı bilgilere göre söz konusu ürünün toplam ithalatının 2019 (1. dönem) - 2023 döneminde %145’lik artışla 5,3 milyon m2 'ye yükseldiği, ithalattaki bu büyük artışın, ihracatçıların kaplamalı ahşap yonga levhaları kaplamalı ahşap lif levhalarla değiştirmeyi amaçlayan önlemlerin etkisiz kılınması uygulamaları ve söz konusu ürünün ihracatçılarını başka satış noktaları bulmaya iten ana üçüncü ülke pazarlarındaki tüketimin düşük büyümesi gibi öngörülemeyen koşulların sonucu olduğunun görüldüğü, CBA'nın başvurusunda, ilgili ürünün ithalatındaki büyük artış nedeniyle, yerel kaplamalı yonga levhalar endüstrisine yönelik ciddi zarar tehdidini gösteren yeterli kanıt sunulduğunun ifade edildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, duyurunun devamında, Faslı Bakanlık tarafından soruşturma sürecinde kullanılacak soru formlarının ilgili taraflara (üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar) iletileceği, kendisini ilgili taraf olarak gören tarafların soruşturmanın başlangıç tarihinden 30 gün içinde (en geç 26 Mart 2024 saat 16:30’dan önce) kendilerini tanıtmasının ve ilgili soru formlarını istemesinin gerektiği, soru formlarına cevap verilmesi gereken sürelere soru formlarında ayrıca yer verildiği, ilgili tarafların en geç soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde görüş ve yorumlarını Faslı Bakanlığa göndermesi gerektiği, konu hakkında kamuoyu dinleme toplantısı düzenlenebileceği, bunu talep eden tarafların yazılı ve gerekçeli olarak bu isteklerini ve hangi unsurların ele alınacağını belirtmeleri, soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 9 ila 12 ay sürebileceği ve soruşturma ile ilgili hususlara ilişkin Bakanlığın kamuoyu duyurusunda iletişim bilgilerine yer verilen birimi ile temasa geçilebileceğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda, mezkur kamuoyu duyurusu (Ek 1), soruşturma açılış raporu (Ek 2), soru formları (Ek 3 ve Ek 4) ve yerli üreticinin (CBA) talebi (Ek 5) ekte iletilmektedir. İlaveten, kamuya açık belgeleri https://we.tl/t-AMTAptFFBT bağlantısından indirmek mümkün olup söz konusu bağlantının son kullanılma tarihi 27 Şubat 2024'tür.

Öte yandan Fas tarafından "kaplamalı ahşap lif levha" ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine yapılan 21 Şubat 2024 tarihli bildirim ekte (Ek 6) yer almaktadır.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ’ye üye ülkelerin GATT 1994’ün XIX. maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr ) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

 

 

 

 

Ekler:

  1. Kamuoyu duyurusu
  2. Soruşturma Açılış Raporu
  3. Questionnaire Export-Panneaux de fibre de bois revêtus- Tableaux.xlsx
  4. Questionnaire Export-Panneaux de fibre de bois revêtus.docx
  5. Yerli Üretici Soruşturma Açma Talebi
  6. DTÖ Bildirimi