Ek Süre Duyurusu (Birlikler)

SİRKÜLER: 2023-76

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere, "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2023/1)" 1/2/2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Anılan Tebliğ ile mer’i Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne eklenen Geçici 37 nci Madde ile, 1/1/2020 ile 1/2/2023 tarihleri aralığında (bu tarihler hariç) düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 1/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bakanlığımıza Destek Yönetim Sistemi üzerinden müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilmesi imkanı getirilmiştir.