E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)
Resmi Gazetenin 6 Şubat 2018 tarihli yayımlanan “E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)” ile Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde ülkemizde internet üzerinden yurt dışına ürün satışına yönelik altyapı kurgulanmakta ve ana strateji olarak Türkiye’nin bölge için bir e-ticaret merkezi olması, e-ticaret yoluyla mal ve hizmet ihracatının artırılması ve bu alanda gerek yazılım ve donanım gerekse bilgi birikiminin yerleştiği bir ekosistem oluşturularak dünya geneline de hizmet sunan bir yapı oluşturulması belirlenmektedir.

Resmi Gazetenin 6 Şubat 2018 tarihli yayımlanan “E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)” ile Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde ülkemizde internet üzerinden yurt dışına ürün satışına yönelik altyapı kurgulanmakta ve ana strateji olarak Türkiye’nin bölge için bir e-ticaret merkezi olması, e-ticaret yoluyla mal ve hizmet ihracatının artırılması ve bu alanda gerek yazılım ve donanım gerekse bilgi birikiminin yerleştiği bir ekosistem oluşturularak dünya geneline de hizmet sunan bir yapı oluşturulması belirlenmektedir.

Söz konusu Eylem Planı çerçevesindeki stratejik hedefler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

  • Hedef 1) Lojistik kapasitesinin geliştirilmesi
  • Hedef 2) İnternet üzerinden yurt dışına ürün satışında gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması
  • Hedef 3) Sınır ötesi e-Ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi
  • Hedef 4) E-ihracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi
  • Hedef 5) E-İhracatçı firma sayısının artırılması
  • Hedef 6) Mikro girişimcilerin e-ihracatçı olmasının sağlanması
  • Hedef 7) E-İhracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası işbirlikleri kurulması

 

Bu stratejik hedefler ile, internet üzerinden ürün ihraç etmek isteyen KOBİ’lere yönelik olarak kurulacak pazarlama amaçlı internet siteleri desteklenecek; alıcıların güvenli alışveriş yapabilmesi için ürünler ön denetim yoluyla güvenli hale getirilecek, sevkiyatların hızlanması için tedarik üsleri kurulacak, KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçleri iyileştirilecek, ETGB’nin tüm modları kapsamasına izin verilecek ve STA’larda e-ticareti geliştirmeye ilişkin hükümlere yer verilecektir.

Eylem Planı, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Meclisimizin de aralarında bulunduğu sorumlu kılınan kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecektir. Eylemlere ilişkin durum değerlendirmesi ise Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Başkanlığında kurulacak İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından 6 aylık performans raporları ile ortaya konacaktır. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, sorumlu ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımı ile e-İhracat Yönlendirme Kurulu oluşturularak yılda bir kez eylemlere yönelik ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellemeler yapılabilecektir.

Söz konusu Eylem Planına

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206-6.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.