E-İhracat Destekleri Hakkında Karar Yayınlandı

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile E-İhracat Destekleri Hakkında Karar yürürlüğe konuldu.

Karar şirketlerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevirimiçi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-ihracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Desteklenme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Karar kapsamında verilecek destekler şunlardır:

Yararlanıcılara Yönelik Destekler

- Pazara Giriş Rapor Desteği (%50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL’ye kadar)

- Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği (satışın %20’sini aşmayan tanıtım giderlerinin %50’si 3 yıl süre ile; perakende siteler için 15.000.000 TL, konsorsiyumlar için 25.000.000 TL’ye kadar)

- E-ihracat Tanıtım Desteği (B2B dijital pazar yerleri tanıtım desteği hariç, pazarlama faaliyetleri için % 50 oranında her ülke için 3 yıl boyunca 4.000.000 TL’ye kadar, konsorsiyumlar için 15.000.000 TL, perakende e-ticaret siteleri için 25.000.000 TL, pazar yerleri için 30.000.000 TL’yi geçemez)

- Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği (ilgili ülke toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama giderlerinin % 50 oranında, her bir ülke için 3 yıl, hızlı teslimat ve iade süreçlerini kiralanan yurtdışı depo kira giderleri her birim başına % 50 oranında her bir ülke için 3 yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL kadar)

- Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği (en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için % 50 oranında ve pazar yeri başına 3 yıl, her bir entegrasyon için 200.000 TL’ kadar)

- Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ihracat Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği (Yurtdışı pazaryerinde çevrimiçi mağaza açılmasına, mağazaların yıllık ödemelerine ve ülke e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmet için her ülke için 3 yıl süresince % 50 oranında konsorsiyumlar yıllık en fazla 3.000.000 TL, diğerleri 1.500.000 TL’ye kadar)

- Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği (Hedef ülkedeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl süresince % 50 oranında, 750.000 TL, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2.500.00 TL ve konsorsiyumlar için 3.000.000 TL’yi geçemez)

Bu kapsamda, Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği, Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği ve Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği için Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve TURQUALITY destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacak.

Destekler şirket kademelerine göre, yıllık en fazla 15.000.000 TL’ye, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45.000.000 TL’ye, B2B platformları yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

- Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği (konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri % 50 oranında ve faaliyet başına 1.500.00 TL’ye kadar, sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri % 50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL, Bakanlık koordinasyonunda düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünleri kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler % 50 oranında, faaliyet başına 1.000.000 TL’ye kadar)

- E-ihracat Tanıtım Projesi Desteği (Bakanlık tarafından onaylanan pazar yerlerinde tanıtım, danışmanlık, Pazar araştırması çalışması ve raporlama giderleri aynı anda en fazla 2 proje için, proje bazında en az 1 en fazla 4 yıl boyunca yıllık 4.000.000 TL’ye kadar)

- E-ihracatı Geliştirme Projesi Desteği (hedef ülkede pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik dijital pazaryeri tanıtım, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurtdışı Pazar entegrasyonu, çevrimiçi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazaryeri komisyon giderleri % 75 oranında, aynı anda en fazla 2 proje için proje başına 15.000.000 TL’ye kadar)

- Türkiye E-ihracat Platformu Desteği (Bakanlık koordinasyonunda ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek işbirliği kuruluşunun kuracağı Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınması, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına olanak sağlamak amacıyla kurulacak E-ihracat platformu kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin işbirliği kuruluşunun giderleri % 75 oranında ve en fazla 5 yıl süresince yıllık en fazla 150.000.000 TL’ye kadar en fazla 1 proje)

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karar’a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-16.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.