DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS)
Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

Dikkat Edilecek Hususlar:
 

  • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. Söz konusu işlemler için "Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?" sunumu aşağıda yer almaktadır.
  • Destek Yönetim Sistemi (DYS) yararlanıcı bilgilerini Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda almaktadır. Yararlanıcıların başvurudan önce MERSİS'de yer alan firma bilgilerini (Vergi numarası, adres, telefon, ortaklık yapısı, temsilci listesi, sektör) kontrol etmeleri, eksiklik var ise güncellemeleri gerekmektedir. (https://mersis.gtb.gov.tr/)
  • 01/01/2020-30/06/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular (Proje, heyet, yurtdışı birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabilir.
  • 01/09/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.
  • DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
    1. Örnek: Devam etmekte olan bir URGE veya Tasarım Projesinin bitmesine 2 yıl süre varsa, bu projenin onay başvurusu DYS üzerinden alınmadığı için kalan proje süresince yapılacak tüm faaliyet ve destek ödeme başvurularına ilişkin süreçler proje onayının alındığı tarihteki mevzuata göre yürütülür.
    2. Örnek: Ön onayı DYS üzerinden verilmemiş olan STH, Alım Heyeti, Rapor-Danışmanlık, Yurt Dışı Birim vb. desteklere ilişkin ödeme başvuruları, ön onayın verildiği tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır

 

  • DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı firmaların DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan firmalar, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.

 

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ GİRİŞ

 

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR

 

MEVZUAT

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

GEREKLİ BELGE VE FORMLAR

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

EK A SİSTEM KULLANIM TAAHÜTNAMESİ 

EK B 1 YARARLANICI BİLGİ FORMU

EK B 2 YARARLANICI BİLGİ FORMU

EK B 3 YARARLANICI BİLGİ FORMU 

EK C KULLANICI YETKİLENDİRME FORMU

EK D YETKİLENDİRİLMİŞ KULLANICI AZİL FORMU 

EK E BAŞVURU MERKEZLERİ