DAİB Tarafından EXİMBANK Kredileri ve İhracatçıya Yönelik Finans ve Devlet Destekleri Tanıtıldı
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği DAİB Akademi tarafından Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) İhracat Kredileri, Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Sigorta Programları,  E Ticaret Sitelerine yönelik bilgilendirme semineri ve Devlet destekleri tanıtıldı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği DAİB Akademi tarafından Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) İhracat Kredileri, Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Sigorta Programları,  E Ticaret Sitelerine yönelik bilgilendirme semineri ve Devlet destekleri tanıtıldı.

Erzurum Sway Hotel Toplantı salonunda düzenlenen ve 3 bölümden oluşan seminerlerde İhracat konusunda bilinirliğin artırılması, bölgeden yapılan üretim, ticaret ve ihracata katkı sağlanması ve sürdürülebilirliğinin devamı amacıyla bilgilendirmeler yapıldı.

DAİB Başkanı Cemal ŞENGEL’in açılış konuşmasının ardından Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Trabzon Krediler Pazarlama Yöneticileri Gökhan EROĞUL ile Yakup YILDIZ’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Türk Eximbank ihracat ve yatırım kredi ürünleri, ihracat sigortaları ile uluslararası yatırım finansman fırsatları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Eximbank’ın tarihçesinden kısaca bahseden Trabzon Eximbank Krediler Pazarlama Yöneticisi Gökhan Eroğul, ‘‘amaçlarının; ihracatın geliştirilmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ihracatta Pazar payı artışı, ihracatçılara rekabet gücü kazandırmak ve ihracatçılara güvence sağlamak olduğunu belirtti. Gökhan Eroğul’un sunumunun satırbaşları özetle;

  • Türk Eximbank İhracat sektörüne 2016 yılında toplam 33 milyar dolar kredi ve sigorta desteği sağlamıştır
  • Faaliyetleri; ihracat kredileri, Uluslararası krediler ve sigorta işlemleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır

İhracat kredileri kısa, orta uzun ve döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında krediler olarak 3’e ayrılır. Kısa vadeli İhracat kredileri kapsamında; reeskont kredisi, sevk sonrası reeskont kredisi, ihracata hazırlık kredisi, sevk öncesi ihracat kredisi, katılım bankaları sevk öncesi ihracat kredisi ve dış ticaret şirketleri ihracat kredisi yer almaktadır

Orta uzun vadeli ihracat kredileri kapsamında; İhracata yönelik işletme sermaye kredisi, ihracata yönelik yatırım kredisi, Avrupa yatırım bankası kredisi, marka kredisi, yurtdışı mağazalar yatırım kredisi, gemi inşa ve ihracatı finansman programı ve özellikli krediler yer almaktadır.

Döviz kazandırıcı ihracat kredileri kapsamında; yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik teminat mektubu programı, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri köprü programı, uluslararası nakliye pazarlama hizmetleri, turizm kredisi döviz kazandırıcı hizmetler kredisi, yurtdışı fuar katılım kredisi yer almaktadır. Gökhan Eroğul yurtdışı kredi ve koşulları hakkında da toplantıya katılan misafirleri bilgilendirdi.

Trabzon Eximbank Krediler Pazarlama Yöneticisi Yakup Yıldız İhracat kredisi sigortasının; ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi, alıcı firma- ülkeler hakkında risk analizi ve riskten arınmış alacakların iskonto edilmesi suretiyle finansman imkânı sağladığını belirterek sözlerine başladı.

Daha uzun vadeli ihracat yapabilme, yeni piyasalara güven içinde girebilme, Türk Eximbank kredilerinde faiz indirimi ve Türk Eximbank kredilerinde teminat gösterebilme özelliklerinin “neden ihracat kredisi sigortası” sorularına cevap verdiğini ifade eden Yıldız; sigorta programları, ticari ve politik riskler, sigorta programının işleyişi, risk analizleri hakkında detaylı bilgileri paylaştı.

Seminerin ikinci bölümünde E Ticaret Sitelerine yönelik bilgilendirme semineri yapıldı. Sunumu yapan Mahmut ÜLKÜ  ‘‘Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, e-ticaret sektörünü de önemli ölçüde etkiliyor. E-ticaret alanında yatırım ve teşvik uygulamalarının artması, girişimcilerin bu alana yönelmesini sağlıyor.  İhracat ve ithalat erbabının birbirlerini daha kolay bulabilmeleri için, tüketicilere satış yapmanın dışında çalışan e-Ticaret siteleri günümüzün trendleri arasında. Yeni fikirlerin uygulanması ve başarılı olabilmesi için Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği destekler arasına girmektedir.’’ dedi. 

Hızla gelişen sanal pazarlama ve e ticaret konusunda erken yatırım yaparak bilinçlenmeyi artırmak amacında olmayı belirten Ülkü, Sistemde kayıtlı olan satıcılar tedarikçilerin sanal pazarlama uzmanı olur, Müşterinin satın alma olasılığını artırmak için Sanal bir pazar oluşturulur ve böylece tek bir platformdan tüm siparişler ve satışların takibi sağlanır’’ ifadesinde bulundu.

Seminerin son bölümünde, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği personelleri tarafından hâlihazırda ihracat yapan ve/veya ihracat yapma potansiyeline sahip firmalara ‘‘İhracata yönelik devlet destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi konulu bilgilendirme sunumu yapıldı.

Yapılan sunumların ardından DAİB Başkanı Cemal ŞENGEL ‘‘İhracatçıları yakından ilgilendiren seminerlerde finansmanla ilgili önemli bilgilerin yer aldığını belirterek, ‘‘Bu bilgilendirme toplantılarını çok değerli buluyoruz. Birlik olarak 17 ili temsil ediyoruz, geniş bir coğrafyamız var. Gittiğimiz yerlerde eğitim programları yaparak firmalarımıza teşvikler hakkında bilgiler sunduk. Amacımız firmalarımızı daha da bilinçlendirip, yaptıkları işin ne kadar önemli olduğu hakkında bilgilendirmek ve mevcut olan teşviklerden faydalanmalarını sağlamaktır. Üyelerimize yönelik ihracat alanında ki bütün gelişimleri ve yeni uygulamaları duyurabilmek ve üyelerimizin bunlardan yararlanabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu toplantılarla, sunumlarla kaynaklara erişim konusunda doğru bilgilendirmelere devam edeceğiz’’ dedi.

Sunumların ardından soru cevap bölümüne geçildi.