DAİB Özbekistan Ülke Raporu

Orta Asya’nın merkezinde bulunan Özbekistan’ın komşuları Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistandır.

Özbekistan'ın ekonomik kalkınma stratejisi, çeşitlendirilmiş ve rekabetçi bir ekonomi yaratmayı, yenilikçi teknolojiler ve yeni pazar yönetimi yöntemleri kullanarak ulusal kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Ekonominin reel sektörüne ait sektör ve işletmelerin istikrarlı ve kesintisiz işleyebilmesi için ülkede gerekli kaynak tabanı oluşturulmuştur. İthal ikameci ürünlerin üretimi ve endüstriyel üretimin çeşitlendirilmesi yoluyla ihracatın yapısında önemli değişiklikler sağlanmıştır. Komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi, ülkeler arasında sosyo-ekonomik, ticari, endüstriyel ve kültürel bağların geliştirilmesi için pek çok çalışma yapılmaktadır.

Bu çalışmada, Bölgemizden Özbekistan'a yapılacak ihracatın arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması amacıyla belirlenen üst grup sektörler ve bu sektörlerin alt kırınımlarında yer alan hedef alt ürünlerin Özbekistan’a ihracatına yönelik olarak pazar araştırmaları yapılmıştır. Bu kapsamda ilgili ürün gruplarında,

  • Özbekistan’ın Ticari Cazibe Faktörleri
  • Özbekistan’ın İthalatı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Özbekistan’ın İhracatı ve Ülke Dağılımı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Türkiye'nin Özbekistan’a İhracat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Özbekistan’ın  İthalat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Stratejik Pazara Giriş Kriterleri  incelenmiştir.

Özbekistan Ülke raporuna ulaşmak için tıklayınız

Özbekistan Raporunu E-pub olarak okumak için