DAİB Kazakistan Ülke Raporu

2 724 900 km2 yüzölçümüne sahip olan Kazakistan, yüzölçümü açısından dünyanın dokuzuncu, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin ikinci en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık 3,5 katı büyüklüğündeki ülke, Orta Asya’da Çin’in kuzeybatısında, Ural Nehri’nin batısında yer almaktadır. Ülkenin sınır komşuları Çin, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan’dır. 

Kazakistan ekonomisinin temel yapısını ham petrol ile madencilik endüstrisi ve doğalgaz ihracatı oluşturmaktadır. Petrol ve gazdan elde edilen gelir, GSYİH'nın üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Petrol dışı sektörün gelişimi ise yavaştır. Ülkede ekonomik çeşitliliğin sağlanması ve bir sanayi altyapısının oluşturulması amacıyla çeşitli politikalar uygulanmakladır. Kazakistan’da başta enerji ve tarım ürünlerinin işlenmesi olmak üzere çeşitli sanayi alanlarında yeni yatırımlarının önü açılmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda sektörel bazda hizmet, inşaat ve eğitim faaliyetleri ile imalat sanayiinde artış gözlenmektedir.  

Bu çalışmada, Bölgemizden Kazakistan'a yapılacak ihracatın arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması amacıyla belirlenen üst grup sektörler ve bu sektörlerin alt kırınımlarında yer alan hedef alt ürünlerin Kazakistan’a ihracatına yönelik olarak pazar araştırmaları yapılmıştır. Bu kapsamda ilgili ürün gruplarında,

  • Kazakistan’ın Ticari Cazibe Faktörleri
  • Kazakistan'ın İthalatı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Kazakistan'ın İhracatı ve Ülke Dağılımı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Türkiye'nin Kazakistan'a İhracat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Kazakistan'ın İthalat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Stratejik Pazara Giriş Kriterleri  incelenmiştir.

Kazakistan Ülke raporuna ulaşmak için tıklayınız

Kazakistan Raporunu E-pub olarak okumak için