DAİB İran Ülke Raporu

Tarihi İpek Yolu sayesinde eski çağlardan bu yana Avrupa ve Asya’nın kesişme noktasında yer alan İran’ın stratejik konumu, ülkede petrolün keşfi ile daha da önemli hale gelmiştir.  

İran ekonomisi; geliri esas itibarıyla petrol ve doğalgaz ihracatına bağlı, aşırı düzenleyici çerçeveye sahip, içe dönük ve kapalı, kısıtlı rekabetin olduğu, vergilemenin etkili bir şekilde çalışmadığı, sübvansiyonların yaygın bir şekilde bulunduğu, düşük faktör verimliliğine sahip kamunun baskın olduğu bir ekonomik görünüm sunmaktadır. Öte yandan, ekonominin petrole dayalı yapısının kırılarak sanayi üretiminin çeşitlendirilmesi kalkınma hedefleri arasındadır. Bu çerçevede, son yıllarda özelleştirmeler yoluyla, özel sektör de gelişme göstermektedir.

Bu çalışmada, Bölgemizden İran’a yapılacak ihracatın arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması amacıyla belirlenen üst grup sektörler ve bu sektörlerin alt kırınımlarında yer alan hedef alt ürünlerin İran’a ihracatına yönelik olarak pazar araştırmaları yapılmıştır. Bu kapsamda ilgili ürün gruplarında,

  • İran’ın Ticari Cazibe Faktörleri
  • İran'ın İthalatı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • İran'ın İhracatı ve Ülke Dağılımı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Türkiye'nin İran'a İhracat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • İran'ın İthalat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Stratejik Pazara Giriş Kriterleri  incelenmiştir.

İran Ülke raporuna ulaşmak için tıklayınız

İran Raporunu E-pub olarak okumak için