DAİB Gürcistan Ülke Raporu

Gürcistan üst orta gelir grubuna dahil bir ülkedir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmesinin ardından pazar odaklı ekonomi modeline dönüşüm gerçekleştirmiştir. Ülkede hizmet ihracatına bağımlı bir ekonomik yapı meydana gelmiştir. Dünya Bankası verilerine göre 2019 yılı itibarı ile ülkenin GSYİH'sı içinde tarım sektörünün payı %7, sanayinin payı %20 ve hizmetler sektörünün payı %61’dir.

Komünizm döneminde SSCB ülkeleri içinde en güçlü ekonomiye sahip olan Gürcistan, birliğin dağılmasının ardından ekonomisinde ciddi sorunlarla ve istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmıştır. Bağımsızlığa geçişle birlikte ülkenin sanayi sektörünün GSYİH’daki payı azalırken, hizmet sektörünün payı artış göstermiştir. Ülkenin sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu teknolojisi eskidiği için atıl durumdadır. Sanayi sektörü üretimi çok az sayıdaki işletmenin faaliyetlerine dayanmaktadır. Bağımsızlık sonrasında ekonomide yaşanan çöküş çok hızlı ve şiddetli olmuştur. Ekonomide yaşanan hızlı çöküşün nedenleri tarım ve sanayi sektörlerinde önemli miktarda üretim düşüşleri, Abazya’da yaşanan savaş nedeni ile Rusya’ya ulaşan ticari yolların kapanması olmuştur. Yaşanan ekonomik sorunlar pek çok firmanın kapanmasına neden olmuştur. Ülke, batıdan gelen insani yardımlarla ayakta kalabilmiştir. Ekonomik faaliyetlerin yaklaşık yarısı kayıt dışı hale gelmiştir. Kayıt dışı ekonomi ülkenin büyüme performansı ile ilgili sağlıklı verilere ulaşılmasını engellemektedir. Kayıt dışı ekonomi, ülkenin geniş kapsamlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirmesinin önündeki en önemli engeldir. Tarihi İpek Yolu sayesinde eski çağlardan bu yana Avrupa ve Asya’nın kesişme noktasında yer alan İran’ın stratejik konumu, ülkede petrolün keşfi ile daha da önemli hale gelmiştir.  

Bu çalışmada, Bölgemizden Gürcistan'a yapılacak ihracatın arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması amacıyla belirlenen üst grup sektörler ve bu sektörlerin alt kırınımlarında yer alan hedef alt ürünlerin Gürcistan’a ihracatına yönelik olarak pazar araştırmaları yapılmıştır. Bu kapsamda ilgili ürün gruplarında,

  • Gürcistan’ın Ticari Cazibe Faktörleri
  • Gürcistan'ın İthalatı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Gürcistan'ın İhracatı ve Ülke Dağılımı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Türkiye'nin Gürcistan'a İhracat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Gürcistan'ın İthalat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Stratejik Pazara Giriş Kriterleri  incelenmiştir.

Gürcistan Ülke raporuna ulaşmak için tıklayınız

Gürcistan Raporunu E-pub olarak okumak için