DAİB Birleşik Arap Emirlikleri Ülke Raporu

BAE, petrol ve doğalgaz zengini ülkedir. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler ekonomik gelirini doğrudan etkilemektedir. Nitekim, global finansal kriz ve akabinde petrol fiyatının düşmesinden dolayı cari işlemler fazlası ve bütçe gelirleri azalmıştır.   Bütçe gelirlerini artırabilmek için, IMF ile de istişare edilerek, 2015 yılından itibaren (sıkı) mali ve parasal politikalarla bazı tedbirler yürürlüğe konulmuştur. Bu tedbirler; akaryakıt desteğine son vermek, kamu kuruluşlarına hibe ve kaynak transferlerini sınırlandırmak, faizleri yükseltmek, kamu harcamalarında tasarrufa gitmek, elektrik ve su tüketim fiyatlarına zam yapmak şeklinde olmuştur. Ayrıca, 2018 yılında %5 oranında KDV de uygulamaya konulmuştur.

BAE'nin ekonomi ve dış ticaret düzenlemeleri liberal niteliktedir. Uluslararası rekabetin yoğun yaşandığı bir serbest pazara sahiptir. Yabancı sermayeye açıktır. Hedefi, Hong Kong ve Singapur gibi bölgesinde ticaret, finans ve turizm merkezi olmaktır. 

İç piyasa rekabetçi, fiyat ve kaliteye duyarlı ve dışa açık bir pazardır. Bölgedeki diğer ülkelerin de önemli ölçüde mal ve hizmet tedarik ettiği veya temin ettiği bir ticaret merkezi konumundadır. Pazarın bu özelliğinden dolayı, ülkede her ülkeye ait ürün bulmak mümkündür.  Ülkede tarım ve sanayi üretimi yetersiz olduğundan, ihtiyaçların büyük bir bölümü ithalat yoluyla karşılanmaktadır.  

Bu çalışmada, Bölgemizden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak ihracatın arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması amacıyla belirlenen üst grup sektörler ve bu sektörlerin alt kırınımlarında yer alan hedef alt ürünlerin Birleşik Arap Emirlikleri ihracatına yönelik olarak pazar araştırmaları yapılmıştır. Bu kapsamda ilgili ürün gruplarında,

  • Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ticari Cazibe Faktörleri
  • Birleşik Arap Emirlikleri’nin İthalatı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Birleşik Arap Emirlikleri’nin İhracatı ve Ülke Dağılımı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne İhracat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Birleşik Arap Emirlikleri’nin İthalat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Stratejik Pazara Giriş Kriterleri  incelenmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri Ülke raporuna ulaşmak için tıklayınız

Birleşik Arap Emirlikleri Raporunu E-pub olarak okumak için