Bingazi Türk İhraç Ürünleri Fuarı

SİRKÜLER: 2023-47

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Trablus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, 29 Mayıs-1 Haziran 2023 tarihlerinde Bingazi/Libya'da “Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, fuara ilişkin iş insanlarımızın desteği ve katılımı talep edilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

 

 

Ek: Fuar Bilgileri