ABD-Telafi Edici Vergi Önlemleri Gözden Geçirme Soruşturmaları-Petrol Boruları

SİRKÜLER: 2023- 651

Sayın Üyemiz,

- T.C Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTP'de yer alan Petrol Boruları-OCTG (Oil Country Tubular Goods) ithalatında 18 Temmuz 2014 tarihinden bu yana anti-damping ve sübvansiyon önlemleri uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, İlgi’de kayıtlı yazımızla mezkûr ürün için uygulanan telafi edici vergi-sübvansiyon önlemlerinin 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde tarafların ABD Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunabileceği duyurulmuştu.

Bu defa, Petrol Boruları–OCTG ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemlerinin gözden geçirilmesi için 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmasının Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı 15 Kasım 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Ekte bulunan konuya ilişkin bildirime ayrıca https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-15/pdf/2023-25138.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD’ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımız varsa bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunmaktadır.

ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen hükümet soru formları gönderilecek olup, soruşturmalar süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.

 

 

Ek: 15 Kasım 2023 FR Bildiri