ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Kararı Hk.

SİRKÜLER:2021-307

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanunu’nun 301’inci bölümü (Section 301) kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan raporla farklı sektörlerden Türk menşeli 45 ürüne yönelik %25’e varan oranlarda ek gümrük vergisi konulması önerildiği ve akabinde USTR tarafından başlatılan kamu istişare süreci kapsamında, tarafların yazılı görüşlerinin USTR’a iletilip, 7 Mayıs 2021 tarihinde münhasıran Türkiye menşeli ürünlere karşı açıklanan tedbirlere dair bir “Kamu Dinleme Toplantısı” gerçekleştirildiği ifade edilmiştir..

Soruşturmaya ilişkin danışma süreçlerini tamamlamasının ardından, soruşturmanın başlatılmasından günümüze kadar geçen 12 ay süre içerisinde USTR’ın bir karar almasını zorunlu kılan 301. Bölüm Mevzuatına atıfla, 2 Haziran 2021 tarihinde nihai karar açıklandığı, bahse konu karar ile ülkemiz menşeli 32 ürüne yönelik olarak %25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildiği bildirilmektedir.. Diğer taraftan, yayımlanan kararda USTR, ek gümrük vergilerinin uygulanmasını, konuya ilişkin OECD ve G20 nezdinde devam eden müzakerelerde olumlu aşama kaydedilmesine imkân tanımak amacıyla 180 güne kadar (29 Kasım 2021 tarihine kadar) askıya alındığı ve Kararda, DHV’ye yönelik ikili ve çok taraflı müzakerelerde yaşanacak gelişmelere göre değişiklik yapma ve/veya yürürlük tarihini değiştirme hakkının saklı tutulduğu bildirilmektedir..

Söz konusu 32 ürünün tamamının 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan 45 ürünlük listede yer aldığı, 32 üründe ABD’nin ülkemizden ithalatının 2019 yılında 310,7 milyon dolar; 2020 yılında ise 428,9 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtilmektedir. Uygulanması halinde, önleme konu 32 üründe ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine yönelik 107,2 milyon dolar ek vergi yükü oluşmasının ve toplam vergi yükünün 127,8 milyon dolara yükselmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. 45 ürünlük tavsiye kararında yer almasına rağmen nihai kararda yer almayan 13 üründe ABD’nin ülkemizden 2020 yılında ithalatı 82,5 milyon dolar olup, söz konusu 13 ürünün 6’sını halı ürünleri; 1’ini perdeler, 3’ünü seramik ve karolar, 3’ünü ise mücevherat ürünleri oluşturduğu ve önleme konu edilen 8'li GTİP bazında 32 üründe ABD'nin dünyadan ve ülkemizden ithalat verilerini içeren tabloların ekte sunulduğu bildirilmektedir..

               

Eki: 1 Sayfa (8’li GTİP Bazında 32 Üründe ABD’nin Dünyadan ve Ülkemizden İthalat Verileri