AB’ye Kompozit Ürün İhracatı Hk.

SİRKÜLER:2021-260

Sayın Üyemiz,

  • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanmış bulunan 04.03.2019 tarihli ve 2019/625/EC sayılı Yönetmelik doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilecek kompozit ürün ithalatına ilişkin ilave düzenlemeler getirilmiş olup konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazı ve eki ilişikte gönderildiği bildirilmiştir. 

 

Ekleri:

1- Tarım ve Orman Bakanlığının Yazısı

2- Tablo