AB mevzuat Değişiklikleri Hk.

SİRKÜLER:2021-259

Sayın Üyemiz,

  • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliği Taslağı" ekte gönderilmektedir.

Bu çerçevede, ilgili Bakanlığın taslak mevzuatına ilişkin ihracatçı üyelerin görüşlerinin, Ek-2'de yer alan "Görüş Formu" formatında 06 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar Ticaret Bakanlığına iletmek üzere birliğimize, daibarge@daib.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Ekleri:

1- Tebliğ Taslağı

2- Görüş Formu