AB Korunma Önlemi

SİRKÜLER: 2024- 69

Sayın Üyemiz,

- T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği tarafından bazı çelik ürünleri ithalatına karşı bir korunma önlemi uygulanmakta olup söz konusu önlem 25 Haziran 2021 tarihli Komisyon kararıyla 30 Haziran 2024’e kadar uzatılmıştır.

Bu defa, bir örneği ekte yer alan 9 Şubat 2024 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bildirime göre, bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu gözden geçirme çerçevesinde Komisyon tarafından mevcut kota kullanım oranları, bu kotaların kullanım şekillerindeki değişiklikler, mevcut kota rejiminin sebep olduğu olası dışlayıcı etkiler, kullanılmayan kotaların kota döneminin son çeyreğinde değerlendirilme usulü ve değişen koşullardan kaynaklanan herhangi bir düzeltmenin Birliklerin çıkarları açısından gerekli olup olmadığı hususları incelenecektir.

Komisyon tarafından önlemden muaf tutulan gelişmekte olan ülkeler listesinin de mevcut koşullara göre güncelleneceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Soruşturma kapsamında ek konuları gündeme getirmek isteyen ilgili tarafların iddialarını kanıtlayan yeterli delilleri ve bir ürün kategorisini etkileyen herhangi bir gelişmenin nasıl ele alınacağına ilişkin önerilerini de sunmaları mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan söz konusu bildirimde, ilgili tarafların 26 Şubat 2024 tarihine kadar yazılı görüşlerini iletebileceği ve tüm yazılı başvuruların https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI  adresi üzerinden yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizce iletilecek yazılı görüşte faydalanılmak üzere, Türk çelik sektörünü temsilen Birlikleri/Dernekleri görüş ve taleplerinin Bakanlığımıza iletilmesinde fayda olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve ihracatçı firmalarımızın görüşlerinin 16 Şubat 2024 tarihine kadar Bakanlığımıza (aynı zamanda serdar.akbas@ticaret.gov.tr adresine) iletilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Ek: AB Soruşturma Açılış Bildirimi